سرخط خبرها:

شرکت زیست دارو درمان پارس

آدرس:
تهران، خ سپهبد قرنی، خ براداران شاداب، شماره 48، طبقه سوم
تلفن: 88929390-1
دورنگار: 88929385