سرخط خبرها:

شرکت شامخ فرابر

آدرس:
تهران، بلوارآفریقا، بلوار مینا، پلاک 18، واحد 401 و 402
تلفن: 88201329-30
دورنگار: 88645155
ایمیل: info@shamekh.org
وب سایت: www.shamekh.org