سرخط خبرها:

شرکت باربران ایران

آدرس:
تهران، خیابان فلسطین، نرسیده به میدان فلسطین، شماره 394 جدید، طبقه 5، واحد 18
تلفن: 88969021
دورنگار: 88966769