سرخط خبرها:

شرکت تکوین بار

آدرس:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بخارست، کوچه هفدهم(شفق)، پلاک 6، ساختمان اداری مریم، طبقه 2
تلفن: 88550283-4
دورنگار: 88727753
ایمیل: info@takvinbar.net
وب سایت: www.takvinbar.net